444 84 63  |        |              |   ENGLISH

KURUMSAL EĞİTİMLER


Dünya özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte küçük bir köy ve büyük bir pazar haline hızla dönüşüyor.

Bu dönüşümde ortaya çıkan en çarpıcı nokta ortak dilin İngilizce olmasıdır. Bu bakış açısıyla profesyonel şirketler artık en çok geri dönüşüm alabilecekleri alana yani personel eğitimine yatırım yapmaktadırlar.

Mesleki gelişimin temelinde İngilizce bilgisi çok öncelikli bir rol oynamaktadır. O kadar ki artık İngilizce bilmek bir yetenek değil vazgeçilmez bir gereksinim olmuştur. AB kapısından içeri doğru hamle yaptığımız bu dönemde, kurumların rekabet edebilmelerinin yolu hiç kuşkusuz işini iyi bilen ve güçlü iletişim kurabilen çalışanlara sahip olmaktan geçmektedir.

Kurumların bu hazırlık dönemini üstün başarıyla tamamlamaları çalışanlarının dünyanın ortak dili olan İngilizce'ye hakim ve çok iyi konuşur bir seviyeye gelmeleriyle eş orantılıdır. Bu nedenle BRITISH TIME öğrenci profilinde şirket çalışanları önemli yer tutar.

Eğitim almak isteyen kurumun programı çalışma ve mesai yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenir. Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim departmanınız ile ortaklaşa belirlenen saatlerde eğitim organize edilmektedir. Kurumsal eğitimler şirketin talebi durumun da kurumumuz bünyesinde kapalı gruplarda da verilebilmektedir.

 

Kurs İçi Özel Eğitimler

İngilizce eğitimimiz şirket yönetimiyle birlikte belirlenecek gün ve saatlerde yapılarak şirketin çalışma saatleri olabildiğince az etkilenir. Eğitim için gerekli olan tüm kitap ve dokümanlar BRITISH TIME tarafından temin edilir.

Eğitim öncesinde seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerin İngilizce seviyeleri belirlenir ve bu doğrultuda homojen gruplar oluşturulur.

Seviye tespit sınavı sonuçlarının ardından şirket yönetiminin de talepleri dikkate alınarak eğitimin içeriği, süresi, niteliği gibi konular uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenir. Eğitim süresince de şirket yönetimi öğrencilerin genel performansları, devam ve başarı durumlarıyla ilgili raporlar ile düzenli olarak bilgilendirilir.

Bunun yanında kurumsal eğitim departmanı bünyesinde eğitim alan tüm öğrencilerimiz şubelerimizde yapılan aktivitelerimize ücretsiz olarak katılabilirler.

 

Şirket İçi (In House) Eğitimler

BRITISH TIME İngilizce eğitimini şirketlerin talebi doğrultusunda şirketin binasında verilebilir.

Bu durumda İngilizce eğitimi için gerekli iş stresinden uzak sakin bir ortam şirket tarafından oluşturulmalıdır. Yine eğitimin verilmesi için yazı tahtası, bilgisayar, görsel ve işitsel tüm teknik donanım şirket tarafından temin edilmelidir.

Eğitimin verimliliği açısından grupların 16 kişiyi aşmaması önemlidir.

Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği gibi konular seviye tespit sınavı sonuçları doğrultusunda şirket yönetiminin talepleri de dikkate alınarak uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenecektir.

Şirket yönetimi eğitim süresince eğitim alanların başarı durumları hakkında raporlar ile bilgilendirilecektir. Şirket içinde eğitim alan öğrencilerimiz şubelerimize gelerek aktivitelerimizden ücretsiz olarak yararlanabilir.

 

Kurs İçi Genel Eğitimler

Bu eğitim modelimizde şirket çalışanlarına özel bir grup oluşturulmaz.

Eğitim alacak kişilerin İngilizce seviyeleri tespit edilir ve kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

Bu modelde ücretin tamamı şirkete faturalanacağı gibi, ödemenin bir kısmının şirket bir kısmının ise eğitim alan kişiler tarafından yapılabileceği bir ödeme planı da oluşturulabilir.

Bu şekilde eğitim alan tüm öğrencilerimiz de şubelerimizde yapılan aktivitelerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirler.


Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu

ŞUBELERİMİZ
X
BİZİ ARAYIN