444 84 63  |        |              |   ENGLISH

İngilizce Kursu Müfredatı

İngilizcenin öğretilmesi sürecinde, kurlar üzerine kurulan bir eğitim metodu uygulanmaktadır. Burada yer verilen kurlar, dünya üzerinde her ülkede kabul edilen ve karşılık bulan bir sistemi ifade ederler.

Kur seviyeleri, her ülkede aynı dereceleri ifade eder. Kur derecelerinde evrensellik hakimdir. TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlar içinde bu dil seviyeleri belirleyici olmaktadır.
 
İngilizce müfredat içeriği; teorik ve pratik uygulamaları içeren kapsamlı bir programdır. Bu müfredat kapsamında ingilizce kurları yani dil seviye kategorileri bulunmaktadır. İngilizce kursu, bir müfredat hazırlığına başladığı zaman seviyeleri mutlaka dikkate alınır.

Çünkü bu dil eğitiminin, yıllardır kabul gören zamana göre değişmeyen önemli bir parçasıdır.
 
Her İngilizce eğitim veren kurum ve İngilizce kursu, kur seviyelerini dikkate alarak kapsamlı ve etkili bir müfredat oluşturmayı hedeflemekte, kendi programlarını çağdaş ve kaliteli eğitim veren diğer kuruluşların ve kursların eğitim programları ile kıyaslamaktadır.

Dil eğitimi ve dil seviye eğitimleri konusunda katılımcıların, öğrencilerin lehine tatlı bir rekabet vardır.
 
İngilizce kursunun programlarında yer alan evrensel İngilizce kurlarından ilk seviyeleri temsil eden ilk üç kur şu şekilde sıralanmaktadır:

1- Temel seviyede eğitim; başlangıç kuru olarak da adlandırılır. Bu seviye; a1, a2 dil derecelerinden oluşur. Bu dil dereceleri, b1 kuruna geçiş öncesi tamamlanması gereken kurlardır.
 
- Bunlardan a1; Beginner (başlangıç) ; a2; elementary (temel) olarak İngilizce ifade edilir.
 
- İngilizceyi hiç bilmeyenler ve ilk defa öğrenmeye başlayanlar a1 başlangıç kurundan öğrenme sürecine başlarlar. Başlangıç kurunu bitirenler ise a2 temel kuruna geçerek, İngilizce dil öğrenimlerinin temelini oluştururlar.
 
2- A2- Temel eğitimini başarı ile tamlayanlar için bir sonra ki kur b1 yani orta seviye öncesi eğitimdir. Pre-Intermediate olarak İngilizcede ifade edilir. Orta seviyede bir İngilizceye sahip olabilmek için başarı ile b1 kurunun tamamlanması gerekir.
 
Tüm yukarıda belirtilen kurlar, teorik ve pratik eğitimlerle katılımcılara en iyi şekilde öğretilmeye çalışılmaktadır.

Özellikle okuma, konuşma, yazma konusunda pratikler yapılmakta, müfredatın içeriğine uygun olarak ödevler (özellikle kitap okuma, özetleme ve kompozisyon yazma şeklinde) verilmektedir. Yine müfredata uygun olarak testler çözülmekte, yazılı ve sözlü sınavlar yapılmaktadır.
 
Müfredatın istediği ders konuları eğitim modülü olarak sırayla işlenmektedir.

Modern bir eğitim için çağdaş ekipmanlar, bilgisayarlar ve tabletler kullanılmaktadır. Kasetler dinlenmekte ve videolar izlenmektedir. İngilizce sözlük kullanımına da önem verilmektedir.


İngilizce Dil Seviyeleri Sıralaması
 
İngilizce dil seviyeleri başlangıçtan ileri seviyesine doğru adım adım ilerlemektedir. Sırası ile;
 
- A1- Başlangıç (Beginner)
- A2- Temel (Elementary)
- B1- Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate)
- B2- Orta seviye (Intermediate)
- C1- Orta seviye üstü (Upper-Intermediate)
- C2- İleri (Advanced)
 
olmak üzere toplam 6 seviyeden oluşmaktadır.İngilizcede Kur Sisteminin Önemi
 
Dünya üzerinde en yaygın olarak konuşulan dillerin başında İngilizceyi görebiliriz.

İngilizceyi, advanced (ileri) seviye öğrenmek için önce İngilizce dil seviyelerini teker teker iyi derecede öğrenmek ve yapılacak seviye testlerini başarı ile geçmek gerekmektedir.

Yabancı dil eğitim programlarında öncelikle temelin oluşturulmasına önem verilir. Çünkü bir bina inşa ederken, temel sağlam bir şekilde yapılmazsa temelin üstüne yeni katlar inşa etmek mümkün olmamaktadır.

İnşa edilmesi halinde ise binanın her zaman yıkılma tehlikesi olacaktır.
 
En önemli dillerin başında gelen ingilizce için de benzer bir durum söz konusudur.

Bu sebeple temelden ileriye doğru teker teker ve sağlam bir şekilde dil eğitiminin basamaklarının çıkılması ve zirveye yani başarıya varma hedeflenmektedir.

İnsan zihninin kavram kargaşası yaşamaması ve karışık kelime ve cümle toplulukları içinde kaybolmaması için İngilizce kursu kur sistemi son derece önemli ve faydalıdır.

Böylelikle öğrenilen bilgiler de unutulmamakta, ezber sisteminden de uzaklaşılmaktadır.


İngilizce Seviye Tespit Sınavları Neden Yapılır?
 
İngilizce seviye tespit sınavları, kişinin ingilizce dil seviyesinin tespit edilmesini amaçlar.

Çünkü kişi, çoğu zaman hangi seviyede bir yabancı dile hakim olduğunu bilememekte veya yanlış tespitler yapabilmektedir. Bu durumda kişinin işe girerken yanlış bilgiler vermesine ve mesleki yaşamında olumsuz durumlarla karşılaşmasına yol açabilir.
 
Ayrıca bir İngilizce kursuna yazılırken, katılımcının öncelikle seviye tespit sınavına tabi tutulması hangi kurdan kursa başlatılması gerektiği konusunu da en net şekilde aydınlatmaktadır.
 

İngilizce Dilinin Kökeni
 
İngilizce, Hint Avrupa dil ailesine ait modern bir dildir.

Kökeni, milattan sonra ilk yüzyıllara uzanır. İlk olarak milattan sonra beşinci yüzyılda Kuzey Avrupa'dan Britanya adasına göç eden, Anglo-Sakson olarak tanınan Germen kabileleri arasında konuşulmaya başlanan bir dildir.

O dönemde yerel bir dil olan İngilizce, günümüzde dünyada en çok konuşulan dillerden biri haline gelmiştir.
 
 
İngilizce Dilinin Önemli Özellikleri
 
Dünyada en yaygın olarak konuşulan dildir. Uluslararası alanlarda özellikle iş dünyası ve eğitim alanlarında kabul gören bir dildir.

Esnek ve değişimlere açık bir yapısı vardır.
 
Başka yabancı dillerle arasında bağlantılar bulunur. Kelime seçenekleri açısından verimli bir yapıdadır. Farklı şekillerde telaffuz edilebilmektedir.

Size bir telefon kadar yakınız. 444 84 63 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir, 0533 157 93 05 whatsapp hattından bize yazabilir dilerseniz de 0533 157 93 05 sizi aramamız için bize sms atabilirsiniz.

ŞUBELERİMİZ
X
BİZİ ARAYIN