444 84 63  |        |              |   ENGLISH

En İyi İngilizce Dil Okulu Eğitimleri

Çağımızda tüm dünyada konuşulan İngilizce, evrensel dil olarak kabul edilmektedir. Bu düşünceden hareketle İngilizce dil eğitimleri giderek önem kazanmaktadır. Bu dili öğrenmek hem sosyal yaşamda hem kariyer alanında başarı kazanmanın anahtarıdır.

              İngilizceyi gerektiği biçimde öğrenmekse, en iyi seviyede eğitim veren British Time Dil Okulları Şubeleri tarafından sağlanabilir. Sizlere en iyi ve profesyonel İngilizce eğitimini veren kurumumuz, İngilizceyi ana diliniz gibi konuşmanızı hedeflemektedir.

 İngilizce Eğitiminde Profesyonelliğin Önemi

               İngilizce, geniş kapsamlı bir dildir. Geçmişi yüzyıllara dayanan bu dil, günümüzde halen kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İngilizcede, her kavram, farklı sözcüklerle ifade edilmektedir. Bu durum, bizim dilimizden çok daha geniş biçimdedir.

               Dil öğreniminde öğrencilerin konuyu karmaşık bulması, çoğunlukla buna dayanmaktadır. Her sözcüğün ezberlenmesi, bunların cümlelerde kullanılması, kimi zaman öğrencilere yorucu gelir. İngilizce öğrenmede zor bulunan başka bir durum da devrik cümle yapısıdır. Bizim dilimiz, kurallı cümle yapısına sahiptir. Yani biz cümle kurarken, özneyi başta, yüklemi cümlenin sonunda kullanmaktayız. İngilizcede bu durumun tersi bir yapıyla karşılaşmak, öğrencilerin zorlanmasına neden olmaktadır.

              Bu cümle yapısını ve binlerce sayıdaki kelimeyi öğrenmek elbette kolay değildir. Ancak günümüzde bunun için oldukça etkili eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu eğitim yöntemlerinin bilinmesi, kalıcı ve etkili bir eğitimin sırrıdır. Eğitim merkezimiz tarafından sunulan İngilizce kursu eğitimleri en modern yöntemleri içermektedir. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yürütülen derslerde, öğrencilerimiz için en iyi ve verimli eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda sürdürülen eğitimler, İngilizceyi en kolay şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır.

  İngilizce Öğretimi Yöntemleri

               Günümüzde sunulan en iyi eğitim metotları, ezberden çok pratiğe dayalıdır. Kurumumuzca  sunulan İngilizce kursu eğitimleri, 16 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda gerçekleşmektedir. Bu sınıflarda öğretmenlerimiz, öncelikle konuya ilişkin temel kavramları aktarmaktadır. Konu anlatımından sonra ise, diyalog kurmaya dayalı bir sistem benimsenmektedir. Bu sayede öğrenciler, öğrendikleri bilgileri en iyi seviyede kullanmayı başarmaktadır. Aynı zamanda yapılan pratikler, konunun eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamaktadır.

              Modern yöntemleri içeren İngilizce kursu eğitimlerimiz, işitsel ve görsel öğelerle desteklenmektedir. Buna göre konuya ilişkin diyalogları içeren videolar ve ses kayıtları kullanılmaktadır Derslerde kullanılan videolar, ana dili İngilizce olan kimselerin hazırladığı içeriklerdir. Bu yöntem ile öğrenciler İngilizce kursu kapsamında, sözcüklerin telaffuzunu daha net kavramaktadır. Bunların cümle içerisinde kullanımları da daha rahat anlamaktadır.

  İngilizce Öğretimi Seviyeleri

               Eğitim merkezimizce sunulan İngilizce kursu eğitimleri öğrencilerin bilgi seviyelerine göre düzenlenmektedir. İngilizce bilgisi hiç olmayan veya az seviyede olan öğrenciler elementary sınıflarından başlatılmaktadır. Bu sınıfın bir üstü Pre-ıntermediate seviyesidir. Sonrasında sırasıyla,  intermediate, upper intermediate, advanced olmak üzere farklı sınıflar bulunmaktadır.

 İhtiyaçlara Uygun İngilizce Sınıfları

              İngilizce, günümüzde birçok amaçla öğrenilmektedir. Eğitim merkezimizin sunduğu İngilizce dil okulu eğitimlerinde bu amaçlar da gözetilmektedir. Örneğin, bazı kimseler İngilizceyi akademik anlamda geliştirmek isteyebilir. Bazı kimseler ise, kariyeri için iş İngilizcesi alanına yönelebilir. Eğitim merkezimizde verilen İngilizce dil okulu eğitimleri bu farklılıkları içermektedir.

              Dilimizde nasıl günlük konuşma dili ve hukuk dili aynı değilse, İngilizce de böyledir. Her alanın kendisine ait terimleri ve bir üslubu bulunmaktadır. İngilizceye tam olarak hâkim olmak, bu farkları bilmeyi gerektirir. Sizlere sunduğumuz İngilizce dil okulu fırsatlarıyla, İngilizceye tam biçimde hâkim olabilirsiniz. Eğitimlerin detayları ve İngilizce dil okulu fiyatları için bizimle iletişim kurun.

Size bir telefon kadar yakınız….. 444 84 63 yada www.britishtime.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz için info@britishtime.com.tr yazabilirsiniz…..

ŞUBELERİMİZ
X
WHATSAPP İLE SOR!